สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0905532001148
 • นายอำนวย 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • สยามนครินทร์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 47612
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • ร้านขายปลีกเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องเขียน เครื่องใช้สำนักงาน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • สงขลา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย นายอำนวย เอี้ยววงษ์เจริญ
 • นายอำนวย 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 074222999
 • เบอร์มือถือ
 • 0815991115
 • อีเมล์
 • umnuays@gmail.com