สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 1401600017082
 • ชื่อธุรกิจ
 • ตะวันยิ้ม บ้านของฝากตะวันยิ้ม ณ ขอนแก่น
 • ปรียาพัฒน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สินค้าเกษตรแปรรูป อาหาร ของพื้นบ้าน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 085-0365446
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ปรียาพัฒน์ ศรีสุธรรมรัต
 • ปรียาพัฒน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 085-0365446
 • เบอร์มือถือ
 • 085-0365446
 • อีเมล์
 • Preeyapat.pin@hotmail.com