สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0205555023811
 • ธนชาพร 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • วีอาร์เนิร์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 86101
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • กิจกรรมโรงพยาบาล
 • สินค้า/บริการ
 • จ้างเหมาบุคคลากรทางการแพทย์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • วิชาชีพเฉพาะด้าน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ชลบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ธนชาพร เตชะสร้อยวริจฐ์
 • ธนชาพร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 088-2690499
 • เบอร์มือถือ
 • 088-2690499
 • อีเมล์
 • wearenurse2012@gmail.com