สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 020156003044
 • ชื่อธุรกิจ
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญ ปังปอนด์
 • จุฑารัตน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • การผลิตก้อนเห็น การขายเห็ด การขายขนมปัง เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • GAP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ชลบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว จุฑารัตน์ บุญชู
 • จุฑารัตน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 062-6983391
 • เบอร์มือถือ
 • 062-6983391
 • อีเมล์
 • jirat.poysian@gmail.com