สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านจุฑารัตน์
 • จุฑารัตน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องประดับงาช้าง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • สุรินทร์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว จุฑารัตน์ หอมนวล
 • จุฑารัตน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0852283349
 • อีเมล์
 • Bizclubsurin@gmail.com