สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 1479900077720
 • ชื่อธุรกิจ
 • โปรเพ็ท สัตว์เลี้ยง
 • ศลิษา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ยา อาหารสัตว์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • ตัวแทนจำหน่ายสินค้า
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • มหาสารคาม

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ศลิษา คันธา
 • ศลิษา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0878030515
 • อีเมล์
 • zalizaza55@gmail.com