สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0745559008129
 • ศศิอารียา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • อาหารอร่อย6565 จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 10799
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • อาหารว่างในแบบพร้อมทาน และอาหารว่างในแบบแช่แข็ง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • Otop ,มผช ,อย ,GMP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรสาคร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ศศิอารียา อุดมเฉลิมธีรเดช
 • ศศิอารียา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 028101802
 • เบอร์มือถือ
 • 0894556547
 • อีเมล์
 • Yummyfood6565@gmail.com