สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0205559015545
 • ปาริชาติ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • วินเนอร์ ซัพพลาย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46109
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • อย. / เอกสารรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ชลบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ปาริชาติ แดงเปี่ยม
 • ปาริชาติ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 096-4636194
 • เบอร์มือถือ
 • 096-4636194
 • อีเมล์
 • parichart.md@winnersupply.co.th