สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3570500721254
 • ชื่อธุรกิจ
 • ชนัยพร ผ้าจก
 • ชนัยพร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผ้าจกก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ราชบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ชนัยพร ฤทธิ์ธนอุดมพร
 • ชนัยพร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0941764897
 • เบอร์มือถือ
 • 0941764897
 • อีเมล์
 • Foo_Foo_292@hotmail.com