สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 4310100015719
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านสแน็คมายด์
 • ส่องแสงจันทร์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ขนม ขบเคี๊ยว
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อ.ย,OTOP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ปทุมธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ส่องแสงจันทร์ วิเศษวงษา
 • ส่องแสงจันทร์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0954132022
 • เบอร์มือถือ
 • 0954132022
 • อีเมล์
 • snackminds@gmail.com