สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ปิ่น ไอติม ชากาแฟ
 • นิทิวดี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • อุปกรณชงชาดาแฟ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ตัวแทนจำหน่ายสินค้า
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • TTM
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว นิทิวดี ยาณะ
 • นิทิวดี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0843345088
 • เบอร์มือถือ
 • 0843345088
 • อีเมล์
 • Eoy74@hotmail.com