สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • สุดากาญจน์กระเป๋าผ้า
 • สุดากาญจน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • กระเป๋า
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0626959241
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว สุดากาญจน์ จันทร์บุบผา
 • สุดากาญจน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0626959241
 • เบอร์มือถือ
 • 062-6959241
 • อีเมล์
 • Chanbuppa_chp@hotmail.com