สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กิตติโรจน์สื่อสาร
 • อรรถพงค์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่ายโทรศัพท์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ตัวแทนจำหน่ายสินค้า
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ระนอง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย อรรถพงค์ ซ่วนเต็ก
 • อรรถพงค์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 077822666
 • เบอร์มือถือ
 • 0835246486
 • อีเมล์
 • Banana_a28@hotmail.com