สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • รัฐวิสาหกิจชุมชน สับปะรดหวานบ้านคา
 • นภัสกร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สับปะรด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • เบอร์โทรศัพท์
 • GAP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ราชบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง นภัสกร ธนะชัยศรี
 • นภัสกร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0892218630
 • เบอร์มือถือ
 • 0892218630
 • อีเมล์
 • Pineapple7574@hotmail.com