สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3239900056429
 • ชื่อธุรกิจ
 • บ้านไผ่โอสถ
 • สมใจ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตและจำหน่ายสมุนไพรแปรรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช.otop4 ดาว
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ตราด

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว สมใจ ไกรวงศ์
 • สมใจ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 039-520729
 • เบอร์มือถือ
 • 089-0407120
 • อีเมล์
 • paiosot@hotmail.co.th