สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 0747114801827
 • ชื่อธุรกิจ
 • บ้านสบันงา
 • วืสูตร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เค้กสบันงา
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย. , มผช. , OTOP 5 ดาว
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรสาคร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย วืสูตร คำนวนศักดิ์
 • วืสูตร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0817214799
 • เบอร์มือถือ
 • 0817214799
 • อีเมล์
 • sabunnga.cake@gmail.com