สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 4003259000038
 • ชื่อธุรกิจ
 • ไหมชลบถ
 • ชาญชัย 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าพื้นเมือง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ชาญชัย ชำนาญไพร
 • ชาญชัย 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0986426401
 • เบอร์มือถือ
 • 0986426401
 • อีเมล์
 • Chanchanchanchai@gmail.com