สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0405558002006
 • ธนัฐภูมินตร์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เอ็น พี วาย เบสท์ อะโกร จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46209
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ธนัฐภูมินตร์ รัตนนวราฐธิบดี
 • ธนัฐภูมินตร์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0898949471
 • เบอร์มือถือ
 • 0898949471
 • อีเมล์
 • thanadpoomind@gmail.com