สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0405543000037
 • มาณี 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • สยาม เอ็ม.แฮนดิคราฟท์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 17012
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตและส่งออก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์
 • มาตรฐานสินค้า
 • มผช มาตราฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว มาณี ตัณศรีประเสริฐ
 • มาณี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 043-239924
 • เบอร์มือถือ
 • 081-6013219
 • อีเมล์
 • siam_m2000@yahoo.com