สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3950200075931
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านโปโลล้านนา
 • สรร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เสื้อโปโล เสื้อยืด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สรร ธนกุลกานต์
 • สรร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053811291
 • เบอร์มือถือ
 • 0816939718
 • อีเมล์
 • pololanna@gmail.com