สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ครัวคุณเอก เคเทอร์ริ่ง แอนด์ เดลิเวอรี่
 • เอกพล 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • อาหารจัดเลี้ยง ทุกประเภท
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0887530298
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ภูเก็ต

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย เอกพล การิเทพ
 • เอกพล 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0887530298
 • เบอร์มือถือ
 • 0619569424
 • อีเมล์
 • kruakhunake@gmail.com