สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3500500212546
 • ชื่อธุรกิจ
 • Benice
 • กัญญ์สิริ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สินค้าสุขภาพและความงาม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • GMP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว กัญญ์สิริ ปินไชยพัฒน์
 • กัญญ์สิริ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0910708791
 • เบอร์มือถือ
 • 0816039779
 • อีเมล์
 • baanpakpoan@gmail.com