สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • บริษัท เจ.เอส.พี (ไทยแลนด์) จำกัด
 • ณิชานันทน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • พัดลม, เม็ดพลาสติก, Metabolic Health
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มอก.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรสาคร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ณิชานันทน์ ปิติฐานเศรษฐ์
 • ณิชานันทน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0955645897
 • เบอร์มือถือ
 • 0615698326
 • อีเมล์
 • ncn2818@gmail.com