สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 1100700536407
 • ชื่อธุรกิจ
 • เปรม คอนเทมโพรารี่ อาร์ต จิวเวลรี่ สไตล์
 • อังควิภาษ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องประดับ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • เบอร์โทรศัพท์
 • ได้รับรางวัล Chiang Mai Design Awards 2015
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว อังควิภาษ์ ตระกูลวีระยุทธ์
 • อังควิภาษ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053-202346
 • เบอร์มือถือ
 • 095-6653664
 • อีเมล์
 • bow_19_09@hotmail.com