สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105552066692
 • ณัฐเศษ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ซีแมนทิค ทัช จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 62011
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • กิจกรรมการจัดทำโปรแกรมเว็บเพจและเครือข่ายตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้
 • สินค้า/บริการ
 • ฺBentoWeb
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • พัฒนาและออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์
 • มาตรฐานสินค้า
 • DBD Verified
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ณัฐเศษ ศิรินันท์ธนานนท์
 • ณัฐเศษ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 026836512
 • เบอร์มือถือ
 • 0949516356
 • อีเมล์
 • tornth@semantictouch.com