สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • บริษัท เรดโอเชียนพาร์ท จำกัด
 • เอกพงศ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • อะไหล่ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ สำหรับรถยนต์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • สงขลา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย เอกพงศ์ ชัยกูล
 • เอกพงศ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 081-0961928
 • อีเมล์
 • aekkapong_ch@hotmail.com