สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0745543001162
 • หทัยรัตน์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เอส.เค.โปรฟิชเชอรี่ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 10211
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตปลาและผลิตภัณฑ์จากปลาสดแช่เย็น หรือแช่แข็ง
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตและจำหน่ายไคโตซาน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • มาตรฐานสินค้า
 • อย. ฮาลาล มผช
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรสาคร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว หทัยรัตน์ จีระธวัชชัย
 • หทัยรัตน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0946697946
 • อีเมล์
 • Hathairat.jee@gmail.com