สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105558055323
 • ณภสศร 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • บ้านปัณณา จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 47592
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • ร้านขายปลีกเครื่องดินเผาเครื่องแก้วและเครื่องครัว
 • สินค้า/บริการ
 • สินค้าอุปโภค และบริโภค
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ตัวแทนจำหน่ายสินค้า
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ณภสศร ยิ่งกิตติมานุศักดิ์
 • ณภสศร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 02-010-2088
 • เบอร์มือถือ
 • 081-613-2325
 • อีเมล์
 • ykkac_1613@yahoo.co.th