สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0745557000490
 • ชัย 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • จุ๊ยซ่า ฟรุ๊ต (ไทยแลนด์) จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 11049
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำผลไม้บรรจุในฝาปิดสนิท
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • อย,ฮาลาล
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ชัย ถิรเมธานันท์
 • ชัย 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 02-8135462
 • เบอร์มือถือ
 • 089-9995115
 • อีเมล์
 • chai.9.chai@outlook.com