สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105547020167
 • สุพจน์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ร้อยเสียง จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 31001
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้
 • สินค้า/บริการ
 • เพอคัสชั่น
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรสาคร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สุพจน์ แสงเทวาภรณ์
 • สุพจน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 034-878078
 • เบอร์มือถือ
 • 0845936645
 • อีเมล์
 • 100-sound@hotmail.co.th