สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • อินดี้สมุนไพร
 • ภาคินี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สมุนไพรพื้นบ้าน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • TTM
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรสาคร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ภาคินี พุ่มไสว
 • ภาคินี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0624149662
 • เบอร์มือถือ
 • 0624149662
 • อีเมล์
 • racingseafood@yahoo.com