สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0125550040076
 • ทิพาพร 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ไออีไทยซอฟแวร์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 26201
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตคอมพิวเตอร์และ/หรือการประกอบคอมพิวเตอร์
 • สินค้า/บริการ
 • ตัวแทนจำหน่ายซอฟแวร์สำเร็จรูป ฝึกอบรมด้านซอฟแวร์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • พัฒนาและออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์
 • Facebook
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • นครราชสีมา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ทิพาพร คำศรี
 • ทิพาพร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 044273293
 • เบอร์มือถือ
 • 0874447884
 • อีเมล์
 • tipaporn.ibot@gmail.com