สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 0505533003130
 • ชื่อธุรกิจ
 • บริษัท ตันติยานันท์ การ์เม้นท์ จำกัด
 • จิระวัฒน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย จิระวัฒน์ ตันตรานนท์
 • จิระวัฒน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 081-6719155
 • อีเมล์
 • ping-ampm@hotmail.com