สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • Thai silk by Maenui
 • สุจิตตรา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่ายผ้าไหม ผ้าขาวม้าแฟชั่น สำเร็นรูปแบรนด์แม่นุ้ย
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • นครปฐม

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว สุจิตตรา ศิลาวงศ์
 • สุจิตตรา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0816591629
 • อีเมล์
 • Reganr588@hotmail.com