สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105546106009
 • สมบูรณ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ไมตี้ อีเลคทริค (ไทยแลนด์) จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 41002
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
 • สินค้า/บริการ
 • โคมไฟฟ้า,โคมไฟถนน,LED
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง
 • มาตรฐานสินค้า
 • มอก.1955-2551 , มอก.902-เล่ม2(1)-2557 , มอก.902-เล่ม2(2)-2557 , มอก.902-เล่ม2(3)-2557 , มอก.344-2549
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรสาคร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สมบูรณ์ เสาวณีย์วาทกุล
 • สมบูรณ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 034-451501
 • เบอร์มือถือ
 • 081-8669571
 • อีเมล์
 • ddboon@hotmail.com