สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0805548000104
 • กมลพรรณ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ยิ่งเจริญฟูดส์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 03111
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การจับปลาทะเล
 • สินค้า/บริการ
 • บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • การเกษตร การป่าไม้ และการประมง
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • อย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ระนอง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว กมลพรรณ หมื่นหอ
 • กมลพรรณ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0819797769
 • อีเมล์
 • kamolpan_m@hotmail.com