สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • น้ำพริกเจ๊แมท
 • อัลญ์ษาภัสฆ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำพริกเผาแปรรูปหลากหลายชนิด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • นครสวรรค์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว อัลญ์ษาภัสฆ์ พุ่มลำเจียก
 • อัลญ์ษาภัสฆ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0884845643
 • อีเมล์
 • Zzzpatcha@gmail.com