สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105549001429
 • จิรัฏฐ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ชัยกานต์ พลาสติก จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 22220
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรสาคร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย จิรัฏฐ์ อริยรัตนหิรัญ
 • จิรัฏฐ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • +6634-825-131
 • เบอร์มือถือ
 • +66 92-565-4798
 • อีเมล์
 • cyk_996@hotmail.com