สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • สมบ้ติไอศกรีมธัญพืชโบราณ
 • พิชญาภา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ไอศกรีม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • เบอร์โทรศัพท์
 • Otop
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว พิชญาภา ตุุ้มแปง
 • พิชญาภา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0849245755
 • เบอร์มือถือ
 • 0849245755
 • อีเมล์
 • qwan2555@hotmail.com