สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ที่ปรึกษาiso เพิ่มผลผลิต
 • สมนึก 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ที่ปรึกษาiso และเพิ่มผลผลิตสอนเด็กมัธยมต้นปลาย
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • วิชาชีพเฉพาะด้าน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรปราการ

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สมนึก ฉั่วประดิษฐ์ภัณฑ์
 • สมนึก 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0818100850
 • เบอร์มือถือ
 • 0818100850
 • อีเมล์
 • somnuek.ch05@gmail.com