สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105544055105
 • นภัสกร 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เค พี เอ็น แมททีเรียล จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 23951
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง
 • สินค้า/บริการ
 • Cosmetic Spa
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • Facebook
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว นภัสกร สังข์วรรณ
 • นภัสกร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0619949828
 • เบอร์มือถือ
 • 0986246939
 • อีเมล์
 • magicroot.th@gmail.com