สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105550007320
 • ณิชาภา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ลัคกี้มิตซู ไทย จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46421
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน
 • สินค้า/บริการ
 • พัดลม เครื่องใช้ไฟฟ้า
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • Facebook
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • มอก.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ณิชาภา ตันธนาทวีโภค
 • ณิชาภา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 1234567890
 • อีเมล์
 • nichapa.tun@gmail.com