สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • Honey Dee Bee Farm
 • ณัฐญา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย., otop4****, Q ได้รับการรับการการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มผึ้งกระทรวงเกษตร
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ณัฐญา ถิ่นธรรม
 • ณัฐญา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053103399
 • เบอร์มือถือ
 • 0819986666
 • อีเมล์
 • natty6363@hotmail.com