สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3501300655046
 • ชื่อธุรกิจ
 • ไร่ชรินทร์พรรณ เมล่อนเชียงใหม่
 • ณัฐนิช 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เมล่อนญี่ปุ่น
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • การเกษตร การป่าไม้ และการประมง
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • GAP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ณัฐนิช กิตยานุรักษ์
 • ณัฐนิช 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0850995464
 • เบอร์มือถือ
 • 0850995464
 • อีเมล์
 • nattanit-dear@hotmail.com