สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0305543000674
 • ณชนก 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • รัฐสีมา จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 35101
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตและการส่งไฟฟ้า
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตและรับจ้างผลิตสินค้าสำเร็จรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • ISO 9001:2008, Quality Award , Lean and TPM
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • นครราชสีมา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ณชนก ประยงค์
 • ณชนก 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 044-207421
 • เบอร์มือถือ
 • 081-9673330
 • อีเมล์
 • nachanok@ratsima.co.th