สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0125545003788
 • สุรเชษฐ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ซี.เอ.ที. อินโฟเน็ต คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46522
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งโทรศัพท์และอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม
 • สินค้า/บริการ
 • System Integrator
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • พัฒนาและออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์
 • Facebook
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สุรเชษฐ์ สุชัยยะ
 • สุรเชษฐ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 029031800
 • เบอร์มือถือ
 • 0856362551
 • อีเมล์
 • surachet@catinfonet.com