สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3760100352101
 • ชื่อธุรกิจ
 • สุปัญร์ข้าวอินทรีย์
 • ปุญญพัฒน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ข้าวสารไรเบอรี่,รำข้าวไรเบอรี่ผสมจมูกข้าวไรเบอรี่ชง,ชาข้าวไรเบอรี่คั่ว,ชาเชียวใบข้าวไรเบอรี่,ข้าวพองไรเบอรี่น้ำตาลโตนดน้ำผื้ง,ซีเรียลธัญพืชน้ำตาลโตนด,ถั่วกรอบข้าวพองไรเบอรี่
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • เบอร์โทรศัพท์
 • เกษตรอินทรีย์ปลอดสารเคมี
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • เพชรบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ปุญญพัฒน์ อยู่ใจเย็น
 • ปุญญพัฒน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0639468183
 • เบอร์มือถือ
 • 0639468183
 • อีเมล์
 • buyapat2510@gmail.com