สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 1529900009944
 • ชื่อธุรกิจ
 • หอมละมุน
 • วุฒิพงษ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ลูกประคบ และสมุนไพรแปรรูปที่ไม่ใช่อาหาร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย วุฒิพงษ์ วงศ์นาค
 • วุฒิพงษ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0850403980
 • อีเมล์
 • kunopor@gmail.com