สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3160101273499
 • ชื่อธุรกิจ
 • บ้านพลังธรรมชาติ
 • พันธพิชา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำผักและผลไม้ ตรา มังกี้ สมาย จูซ (Monkey Smile Juice)
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย./ O.Z.O.N.E/ มผช
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ลพบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว พันธพิชา การะยะ
 • พันธพิชา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 036680280
 • เบอร์มือถือ
 • 0972894246
 • อีเมล์
 • monkeysmilejuice@gmail.com