สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • เกษตรผสมผสานแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร
 • เทวา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • แปรรูปอาหาร ผ้าย้อมคราม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • สกลนคร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว เทวา สุขหาญ
 • เทวา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 098-1109595
 • อีเมล์
 • sa_moc@hotmail.com